Autizmom častejšie trpia chlapci - Aktuálne správy z Trenčianskeho kraja
Trenčín
Weather Data Source: Wetter Heute Trenčín
Bánovce nad Bebravou
Weather for the Following Location: Banovce nad Bebravou map, Slovakia
Ilava
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Myjava
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Partizánske
Weather for the Following Location: Partizanske map, Slovakia
Prievidza
Weather Data Source: Wetter Heute Prievidza
Nové Mesto nad Váhom
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Považská Bystrica
Púchov
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia

Takto sa prejavuje

Autizmom častejšie trpia chlapci

TRENČÍN – Na Slovensku žije asi 10-tisíc ľudí postihnutých autizmom. Chlapci sú postihnutí tri až štyrikrát častejšie ako dievčatá. V Trenčíne 1. februára otvorili ambulanciu klinickej psychológie, ktorá sa špecializuje na diagnostiku porúch autistického spektra.

alt test
Magdaléna Krasulová vraví, že autizmus sa dá diagnostikovať aj v dospelosti

Psychologička Magdaléna Krasulová otvorila ambulanciu najmä pre svoj rodinný príbeh a lásku k blízkym príbuzným – autistom a tiež preto, že doposiaľ bol v okolí Trenčína problém s diagnostikou a následne terapiou porúch autistického spektra. „Klienti a pacienti neraz cestujú do Bratislavy či Trnavy za odbornou pomocou a na termín vyšetrenia nezriedka čakajú i rok,“ hovorí M. Krasulová. V Trenčíne sa snažia zjednodušiť prístup pacientom k vyšetreniam, aj tým, že ich realizujú spolu  klinický a špeciálny psychológ. Pacienti preto nemusia čakať na dva termíny. Včasná diagnostika autizmu v detskom veku je dôležitá pre ďalší vývin a zdravie dieťaťa. V prípade autizmu ide o závažnú poruchu, ktorá výrazne ovplyvňuje celkový vývin dieťaťa. Jedná sa prakticky o celoživotné postihnutie. „Neraz počúvam vyjadrenia rodičov či učiteľov k takýmto deťom, že sú vzdorovité, tvrdohlavé, opakujú si svoje, nezapájajú sa do kolektívnych aktivít, odmietajú cvičiť. Ak sa im niečo nepáči, zatnú sa a nekomunikujú, robia len to, čo im je po vôli, nechcú sa prispôsobiť. Nevedia odhadnúť svoje možnosti, neraz bezhlavo riskujú. Celkom prirodzene sú takéto deti vnímané ako problémové. Pravda je však iná,“ hovorí M. Krasulová s tým, že ak ide o sprievodné javy pri autizme, správnym prístupom, trpezlivosťou a láskavosťou, je možné tieto problémy riešiť.

„Autizmus nie je zapríčinený nesprávnou výchovou a nie je ani mentálnou retardáciou, aj keď vysoké percento autistov až 75 – 80 percent trpí í mentálnou retardáciou. Ide však o sprievodný jav, rovnako ako prípadná depresia, úzkostnosť, časté sebapoškodzovanie či iné problémy,“ hovorí psychologička. 

Podľa nej sa porucha prejavuje v komunikácii a reči, sociálnom správaní. „Často sú to takzvané rituály a akýsi rigidný systém a poriadok, ukladanie vecí do radu, presne podľa veľkosti, farieb, pričom žiadna nesmie vybočiť z radu. Niektoré deti pri vyfarbovaní dostanú emočný záchvat plaču, ak farbičkou vyjdú mimo stanovenú líniu, žiadajú matku, aby to dala okamžite preč. Neznesú, ak sa zmení nábytok, či majú iné návliečky, ak mama zmení účes. Neraz majú rodičia podozrenie, že dieťa trpí poruchou zraku či sluchu, akoby nevidelo a nepočulo. Môže ísť o typickú autistickú nevšímavosť a zaujatie vlastným svetom myšlienok a predstáv.“

Podľa M. Krasulovej je možné autizmus diagnostikovať v každom veku. „V dospelosti prichádzajú klienti sami alebo v sprievode rodičov. Takmer vždy počujem, že sú iní, že majú problémy vo vzťahoch, nerozumejú im. Vzťahy sú pre nich doslova mätúce a veľmi náročné. Najradšej pracujú sami. Neraz žijú osamelo. Mám jedného klienta, ktorý často opakuje: „Som sám, no nie som osamelý,“ uzatvára M. Krasulová.

Tatiana Michalková

autor foto: Tatiana Michalková

Komentáre

Tipy a podnety