Jedna z najstarších mestských polícií - Aktuálne správy z Trenčianskeho kraja
Trenčín
Weather Data Source: Wetter Heute Trenčín
Bánovce nad Bebravou
Weather for the Following Location: Banovce nad Bebravou map, Slovakia
Ilava
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Myjava
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Partizánske
Weather for the Following Location: Partizanske map, Slovakia
Prievidza
Weather Data Source: Wetter Heute Prievidza
Nové Mesto nad Váhom
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Považská Bystrica
Púchov
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia

Jej dejiny siahajú do roku 1873

Jedna z najstarších mestských polícií

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM – Tušili ste, že prvá zmienka o obecnej polícii, ktorá bola predchodkyňou dnešnej Mestskej polície v Novom Meste nad Váhom, pochádza z roku 1873? Milan Kubák, zástupca náčelníka novomestskej mestskej polície, zohnal do jedinej knihy o slovenských mestských políciách, ktorú napísal Martin Korčok, riaditeľ Múzea holokaustu v Seredi, niekoľko historických fotografií.

M. Kubák s výstrojom, ktorý používali v minulosti novomestskí mestskí policajti

Keď M. Kubák pátral po začiatkom novomestskej mestskej polície, dostal sa až do roku 1873. „Z dokumentačného pohľadu sme najstaršia mestská polícia na Slovensku, pretože sme to dokázali zdokumentovať od roku 1873. Vtedy túto činnosť vykonávali ešte obecní sluhovia. Ich úlohou bolo kontrolovať verejný poriadok a tiež hlásiť čas.

Po prvej svetovej vojne sa začali tvoriť obecné a mestské polície na území prvej republiky. V Novom Meste nad Váhom bola zriadená Mestská polícia 1. 1. 1926,“ hovorí M. Kubák. U Kubákovcov sa táto práca dokonca dedí. „Pri zakladaní polície bol aj môj dedo Ján Kubák. Veľké zásluhy pri zrode obecnej polície v Novom Meste nad Váhom možno pripísať jej veliteľovi Jozefovi Turzovi, ktorý pôsobil vo funkcii až do svojej smrti v roku 1941,“  hovorí M. Kubák. Ten zozbieral veľké množstvo unikátnych materiálov, dokumentov aj fotografií o činnosti mestskej polície. Zistil dokonca, že novomestskí policajti pomáhali aj počas 2. svetovej vojny, keď z mesta odvážali ľudí do koncentračných táborov. „Zachovali sa svedectvá, že počas druhej svetovej vojny, keď sa konali transporty do koncentračných táborov, sa mestskí policajti dostali až k vlaku a podávali ľuďom chlieb a tým im trošku uľahčili utrpenie,“ hovorí M. Kubák.

Po druhej svetovej vojne formovaním Zboru národnej bezpečnosti v Novom Meste mestská polícia zanikla. „Ja som v roku 1998 robil výstavu o histórii obecných a mestských polícií a počas svojho bádania sa mi podarilo získať staré fotografie aj nejakú časť výzbroje a výstroje. Mám unikátne fotografie príslušníkov mestskej polície, ktorí majú zimnú aj letnú výstroj, aj pri streľbe z auta,“ uzavrel M. Kubák. Mestská polícia opätovne funguje v meste od roku 1992.

Tatiana Michalková

autor foto: Miroslav Bitarovský

Komentáre

Tipy a podnety