Tisíce eur pre rozvoj opatrovateľskej služby – Aktuálne správy z Trenčianskeho kraja
Aktuálne počasie
Trenčín
Weather Data Source: Wetter Heute Trenčín
Bánovce nad Bebravou
Weather for the Following Location: Banovce nad Bebravou map, Slovakia
Ilava
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Myjava
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Partizánske
Weather for the Following Location: Partizanske map, Slovakia
Prievidza
Weather Data Source: Wetter Heute Prievidza
Nové Mesto nad Váhom
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Považská Bystrica
Púchov
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Aktuálne počasie
Weather Data Source: weerbericht morgen Trenčín
Weather for the Following Location: Banovce nad Bebravou map, Slovakia
Weather for the Following Location: Dubnica nad Vahom map, Slovakia
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Weather for the Following Location: Partizanske map, Slovakia
Weather for the Following Location: Prievidza map, Slovakia
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Weather for the Following Location: Povazska Bystrica map, Slovakia
Weather for the Following Location: Trencin Region map, Slovakia
Sledujte oficiálne výsledky volieb 2022

Podpora pre pomoc tým najzraniteľnejším

Tisíce eur pre rozvoj opatrovateľskej služby

STARÁ TURÁ – Mestu Stará Turá boli schválené ďalšie eurofondové dotácie. Peniaze pôjdu na podporu opatrovateľskej služby v meste.

alt test

Mestu Stará Turá boli schválené ďalšie eurofondové dotácie.Ako informovalo vedenie mesta na svojich stránkach, ide o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu „Podpora opatrovateľskej služby v meste Stará Turá II“ uplatnený v rámci výzvy Operačného programu Ľudské zdroje z Európskeho sociálneho fondu.

„Cieľom projektu je zabezpečenie a podpora procesu prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v oblasti sociálnych služieb v meste Stará Turá. Prostredníctvom  pracovníkov opatrovateľskej služby plánujeme zabezpečiť pomoc fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách. Podporou terénnej opatrovateľskej služby umožníme občanom mesta zostať čo najdlhšie v ich prirodzenom prostredí, rodine, komunite, čím sa zachovajú ich prirodzené sociálne vzťahy,“ uviedlo mesto s tým, že vďaka tomuto projektu bude možné podporiť rozvoj komunitných služieb v meste Stará Turá, čím sa zvýši povedomie o situácii ľudí so zdravotným postihnutím, najmä detí a starých ľudí a taktiež sa zníži tlak na umiestňovanie cieľovej skupiny v pobytových zariadeniach. „Nepriamym pozitívnym dôsledkom projektu bude zachovanie existujúcich pracovných miest opatrovateľskej služby, vďaka čomu dôjde k podpore zamestnanosti v našom regióne. Schválený príspevok v celkovej výške 146 880 € má pre mesto veľký význam. Na obdobie 24 mesiacov pomôže s úhradou mzdových výdavkov pre 9 opatrovateliek pôsobiacich v teréne. Celkové náklady mesta na zabezpečenie opatrovateľskej služby sú odhadované na rovnaké obdobie v sume viac ako 287 000 €. Schválený príspevok bude mestu vyplácaný postupne,“ doplnilo mesto Stará Turá.

Ilustračné foto

Komentáre

Tipy a podnety