Aktualizácia Akčného plánu regiónu Horná Nitra – Aktuálne správy z Trenčianskeho kraja
Aktuálne počasie
Trenčín
Weather Data Source: Wetter Heute Trenčín
Bánovce nad Bebravou
Weather for the Following Location: Banovce nad Bebravou map, Slovakia
Ilava
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Myjava
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Partizánske
Weather for the Following Location: Partizanske map, Slovakia
Prievidza
Weather Data Source: Wetter Heute Prievidza
Nové Mesto nad Váhom
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Považská Bystrica
Púchov
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Aktuálne počasie
Weather Data Source: weerbericht morgen Trenčín
Weather for the Following Location: Banovce nad Bebravou map, Slovakia
Weather for the Following Location: Dubnica nad Vahom map, Slovakia
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Weather for the Following Location: Partizanske map, Slovakia
Weather for the Following Location: Prievidza map, Slovakia
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Weather for the Following Location: Povazska Bystrica map, Slovakia
Weather for the Following Location: Trencin Region map, Slovakia
Sledujte oficiálne výsledky volieb 2022

Strategický dokument pre adaptáciu baníckeho regiónu

Aktualizácia Akčného plánu regiónu Horná Nitra

Z Fondu na spravodlivú transformáciu Slovensko získa 459 miliónov eur. Vláda schválila aktualizáciu Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu horná Nitra.

alt test

Ide o strategický dokument pre adaptáciu baníckeho regiónu, v ktorom sa do roku 2023 skončí ťažba a spaľovanie hnedého uhlia. Najnovšia aktualizácia rieši otázku ďalšieho zásobovania regiónu teplom potom, čo bude odstavená elektráreň v Novákoch.

Akčný plán transformácie hornej Nitry schválila vláda v roku 2019 ako výsledok iniciatívy Európskej komisie. Dokument je predmetom každoročnej aktualizácie, ktorú pripravuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR).

V rámci najnovšej aktualizácie nastal významný posun v otázke centrálneho zásobovania regiónu teplom po roku 2023, kedy sa definitívne odstaví tepelná elektráreň v Novákoch spaľujúca uhlie. Novým poskytovateľom výroby a dodávky tepla pre mesto Prievidza bude spoločnosť PTH, a. s., ktorú si vybralo samo mesto. Spoločnosť bude súčasne dodávať teplo aj pre mesto Nováky a obec Zemianske Kostoľany. K projektu, ktorý je v pokročilom štádiu prípravy, už boli vydané stavebné povolenia. Väčšina vyrobeného tepla bude pochádzať z obnoviteľných zdrojov energie.

Zemný plyn sa bude využívať len na vykrytie zvýšenej spotreby v zimných mesiacoch, v lete na produkciu teplej úžitkovej vody postačia zelené zdroje. Pôjde o kombináciu využitia solárnych termických panelov, tepla banských vôd v tepelných čerpadlách a energiu z biomasy (drevnej štiepky) v súhrnnej kapacite 22 MW.

Projekt má možnosť podpory z eurofondov na úrovni približne 30 % celkových investičných nákladov, ktoré dosahujú okolo 30 miliónov eur. V súčasnosti sú pripravené výzvy z Operačného programu Kvalita životného prostredia, v rámci ktorých sa môže projekt nového centrálneho zásobovania teplom uchádzať o finančnú podporu. V konečnom dôsledku to môže mať pozitívny vplyv na koncovú cenu tepla pre obyvateľov regiónu.

Významnou novinkou tohtoročnej aktualizácie akčného plánu je oficiálne schválenie Fondu na spravodlivú transformáciu (FST) Európskou komisiou, vďaka čomu sa FST stane účinným mechanizmom na pomoc uhoľným regiónom. Pre Slovensko je vo fonde vyčlenených 459 miliónov eur. V programovom období 2021 – 2027 dostanú vďaka finančnej podpore z fondu príležitosť inovatívne projekty, ktoré pomôžu zmierniť sociálne, hospodárske a environmentálne dopady prechodu ku klimatickej neutralite v regiónoch a odvetviach, ktoré sú týmto prechodom najviac ovplyvnené. Okrem regiónu hornej Nitry bude môcť prostriedky z FST čerpať aj Košický kraj. Ministerstvo investícií aktuálne vedie s Európskou komisiou rokovania aj o potenciálnej možnosti čerpania peňazí z fondu pre Banskobystrický kraj.

O podporu z Fondu na spravodlivú transformáciu je už teraz obrovský záujem. V marci 2021 MIRRI SR vyhlásilo nezáväznú online výzvu na predkladanie projektových zámerov. V rámci územia horná Nitra bolo predložených 239 žiadostí na projekty v hodnote viac ako 2 miliardy eur.

Podmienkou investícií do regiónu je schválenie Plánu spravodlivej transformácie územia SR Európskou komisiou. Ide o strategický dokument, na príprave ktorého pracovali európski experti. Vybrala ich priamo Európska komisia v rámci nástroja technickej pomoci, ktorá súčasne dozerala na celý proces. Ministerstvo regionálneho rozvoja uspelo aj pri získaní ďalšej technickej podpory zo strany EK na zabezpečenie úspešného začiatku implementácie Fondu na spravodlivú transformáciu.

Plán spravodlivej transformácie je aktuálne vo fáze pripomienkovania dotknutými krajmi a ďalšími partnermi z verejného a súkromného sektora.

Zdroj: mirri.gov.sk

Komentáre

Tipy a podnety