Vzácny nález z mladšej doby bronzovej - Aktuálne správy z Trenčianskeho kraja
Trenčín
Weather Data Source: Wetter Heute Trenčín
Bánovce nad Bebravou
Weather for the Following Location: Banovce nad Bebravou map, Slovakia
Ilava
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Myjava
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Partizánske
Weather for the Following Location: Partizanske map, Slovakia
Prievidza
Weather Data Source: Wetter Heute Prievidza
Nové Mesto nad Váhom
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Považská Bystrica
Púchov
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia

Sú archeologické náleziská ohrozené?

Vzácny nález z mladšej doby bronzovej

Archeológovia bojujú s čoraz viac sa vzmáhajúcim fenoménom. Podľa ich slov odborný postup v prípade získania výnimočného nálezu je v ostrom kontraste so stále aktuálnym bezhlavým a odsúdeniahodným nelegálnym drancovaním archeologických lokalít. „Detektoristická turistika“ a vykrádanie archeologického kultúrneho dedičstva je celosvetový fenomén, ktorý v poslednej dobe nadobudol nepredstaviteľné rozmery aj na našom území.

Každý nový nález, ktorý sa podarí objaviť a zachrániť je pre archeológov hotovým zázrakom. Podľa ich slov sa mnoho ľudí k histórii správa barbarsky a v čoraz väčšej miere sa neštítia ani vykrádania nálezísk pomocou detektorov kovov. „Za účelom ochrany kultúrneho dedičstva sa Trenčianskemu múzeu, v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom Trenčín a O.z. Hradiská, pod vedením archeológa Mgr. Juraja Maleca, PhD., podarilo v uplynulých dňoch objaviť vzácny hromadný nález bronzových predmetov,“ prezradila Radovana Keliarová z odd. marketingu a komunikácie Trenčianskeho múzea a jedným dychom dodala, žebronzový poklad bol objavený v rámci aktuálnych preventívnych opatrení, zameraných na operatívnu záchranu ohrozených archeologických nálezov na doteraz neznámych lokalitách.

Hromadný nález, tzv. depot, bol z archeologického náleziska vyzdvihnutý v bloku hliny. Presný obsah bronzových predmetov sme sa dozvedeli v priestoroch Trenčianskeho múzea počas odborného rozoberania, ktoré sa realizovalo v spolupráci s archeológmi z Univerzity Komenského v Bratislave a Masarykovej univerzity v Brne.“ povedal riaditeľ Trenčianskeho múzea Peter Martinisko.

Depot obsahoval kompletnú šperkovú výbavu ženského kroja. Z 12 získaných predmetov dominovala masívna štítová spona, do ktorej boli zopnuté ďalšie šperky, a to 2 tordované nákrčníky, 2 náramky a viacdielna čelenka. Bronzový depot ešte obsahoval dve záušnice, okuliarovitý závesok, veľkú puklicu, malú pukličku a ďalší nákrčník“, objasnil vedúci výskumu Juraj Malec.

Nálezy môžeme s istotou datovať do mladšej doby bronzovej, resp.do 12. – 11. stor. pred naším letopočtoma pripísať ich nositeľomlužickej kultúry. Z archeologického vzácneho objavu bolo odobratých viacero vzoriek na ďalšie vedecké analýzy“, doplnil Juraj Malec.

Foto: archív Trenčianske múzeum

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Tipy a podnety