Rázny krok obce na hornej Nitre voči nespratným vodičom – Aktuálne správy z Trenčianskeho kraja
Aktuálne počasie
Trenčín
Weather Data Source: Wetter Heute Trenčín
Bánovce nad Bebravou
Weather for the Following Location: Banovce nad Bebravou map, Slovakia
Ilava
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Myjava
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Partizánske
Weather for the Following Location: Partizanske map, Slovakia
Prievidza
Weather Data Source: Wetter Heute Prievidza
Nové Mesto nad Váhom
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Považská Bystrica
Púchov
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Aktuálne počasie
Weather Data Source: weerbericht morgen Trenčín
Weather for the Following Location: Banovce nad Bebravou map, Slovakia
Weather for the Following Location: Dubnica nad Vahom map, Slovakia
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Weather for the Following Location: Partizanske map, Slovakia
Weather for the Following Location: Prievidza map, Slovakia
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Weather for the Following Location: Povazska Bystrica map, Slovakia
Weather for the Following Location: Trencin Region map, Slovakia
Sledujte oficiálne výsledky volieb 2022

V Chynoranoch si posvietia na nespratných vodičov

Rázny krok obce na hornej Nitre voči nespratným vodičom

Majú toho dosť. V obci Chynorany apelujú na vodičov na ohľaduplnosť pri parkovaní. Tých, ktorí svojim nesprávne zaparkovaným vozidlom zabránia prejazdu vozidlám záchrannej služby hasičov, polície, zamedzia prístup k stojiskám odpadových nádob a odvozu odpadu, čaká postih.

Obecný úrad Chynorany oznamuje všetkým občanom, že v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením /VZN/ č. 3/2019, článok 3, odsek 2, písm. f) na verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach (chodníky, obecné cesty) sa zakazuje parkovaním zamedzovať prejazd vozidiel záchrannej služby hasičov, polície, prístup k stojiskám odpadových nádob a odvozu odpadu, zakazuje sa v zimnom období parkovať na miestnych komunikáciách a chodníkoch a znemožňovať tak vozidlám zimnej údržby ich čistenie. V prípade parkovania áut na obecných cestách a chodníkoch nebudú cesty a chodníky očistené.

Porušenie tohto nariadenia môže byť posúdené ako priestupok proti verejnému poriadku, alebo iný priestupok podľa osobitného predpisu. Za porušenie tohto VZN môže fyzickej osobe príslušný orgán štátnej správy uložiť pokutu v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov aj opakovane.

Foto: archív obce Chynorany

Komentáre

Tipy a podnety