Štatistici nazrú ľuďom do peňaženiek – Aktuálne správy z Trenčianskeho kraja
Aktuálne počasie
Trenčín
Weather Data Source: Wetter Heute Trenčín
Bánovce nad Bebravou
Weather for the Following Location: Banovce nad Bebravou map, Slovakia
Ilava
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Myjava
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Partizánske
Weather for the Following Location: Partizanske map, Slovakia
Prievidza
Weather Data Source: Wetter Heute Prievidza
Nové Mesto nad Váhom
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Považská Bystrica
Púchov
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Aktuálne počasie
Weather Data Source: weerbericht morgen Trenčín
Weather for the Following Location: Banovce nad Bebravou map, Slovakia
Weather for the Following Location: Dubnica nad Vahom map, Slovakia
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Weather for the Following Location: Partizanske map, Slovakia
Weather for the Following Location: Prievidza map, Slovakia
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Weather for the Following Location: Povazska Bystrica map, Slovakia
Weather for the Following Location: Trencin Region map, Slovakia
Sledujte oficiálne výsledky volieb 2022

Štatistický úrad bude zisťovať stav rodinných účtov aj v domácnostiach v Trenčianskom kraji

Štatistici nazrú ľuďom do peňaženiek

Štatistický úrad Slovenskej republiky bude od 7. decembra 2021 do 12. januára 2022 zisťovať stav financií obyvateľov. Do zisťovania vybrali 368 samospráv, medzi nimi aj Trenčín.

Do zisťovania bolo zaradených vyše 2 700 domácností. Zamestnanec Štatistického úradu môže navštíviť hociktorú domácnosť. Musí sa však preukázať preukazom zamestnanca Štatistického úradu. Všetky informácie, ktoré ľudia uvedú, budú spracované anonymne a využijú sa výhradne pre potreby štátnej štatistiky.

Účelom tohto zisťovania je získať informácie o štruktúre, výške a vývoji výdavkov, spotreby a príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností. „Výsledky zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického systému SR, požiadaviek ministerstiev a štátnych organizácií, osobitne na poskytnutie údajov na účely posudzovania úprav súm životného minima,“ informovala Zlata Jakubovie, generálna riaditeľka Sekcie zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní Štatistického úradu v Banskej Bystrici.

Za ochranu dôverných a osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky, ktorého zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou o všetkých údajoch, ktoré sa pri svojej práci dozvedia.

Komentáre

Tipy a podnety