Proti poslaneckému návrhu zmeny Zákona o ochrane prírody a krajiny sa búria majitelia pôdy, lesov a nehnuteľností, nachádzajúcich sa na chránených oblastiach od 3. stupňa ochrany.