Jaskyne ho zaujímali už ako chlapca. Chcel byť objaviteľom ako to čítal v dobrodružných knižkách. Napokon sa mu jeho koníčky a sny vyplnili. Dnes je nielen vyslúžilý redaktor vydavateľstva Osveta, ale aj predseda Jaskyniarskeho klubu Strážovské vrchy.