Sklár z Valaskej Belej

Peter Dolinaj je zatiaľ posledný pokračovateľ sklárskeho remesla vo Valaskej Belej. Vo svojej dielni, ktorú nazval Sklený sen, zachováva sklárske remeslo pre ďalšie generácie. K sklárskemu remeslu sa dostal náhodou, a až neskôr zistil, že ho má v génoch po predkoch.