Verejné knižnice ponúknu nové digitálne technológie

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne bola hosťujúcou knižnicou plánovaného vzdelávacieho podujatia pre partnerské verejné knižnice. Školenia sa zúčastnili aj pracovníci Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi a Považskej knižnice v Považskej Bystrici.

Cieľom bolo vyškoliť knihovníkov partnerských knižníc tak, aby tieto technológie vedeli následne predstaviť deťom a vzbudiť u nich záujem o programovanie, robotiku a 3D tlač. Digitálne vzdelávanie zastrešuje Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) odborníkmi s dlhoročnými skúsenosťami v inovatívnom vzdelávaní.