V trenčianskej synagóge prebehol archeologický výskum. Vedľa múru boli objavené i základy pôvodnej, pravdepodobne, drevenej synagógy.