9. september – Deň obetí holokaustu a rasového násilia

9. septembra 1941 bol vydaný Židovský kódex, jeden z najkrutejších protižidovských zákonov v Európe. Pocítila ho aj rodina dentistu Mojsesa Blumena, ktorá bola súčasťou 82 člennej skupiny staroturanských židovských spoluobčanov, ktorých transportovali na jednosmernú cestu do koncentračných táborov. Tento dátum si pripomíname ako Deň obetí holokaustu a rasového násilia.