Nové príležitosti pre Trenčiansku univerzitu

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka patrí k špičkovým univerzitám Slovenska. Významnú rolu v kvalite výučby zohráva možnosť prepojenia teórie s praxou už počas štúdia. Dňa 28. 8. sa na pôde TnUAD stretli p. rektor Jozef Habánik a minister obrany Jaroslav Naď, ktorí diskutovali o možnostiach spolupráce študentov Fakulty špeciálnej techniky v zbrojárskych závodoch. Tie sa plánujú otvoriť v Trenčianskom kraji.