Poloprírodný park, kompromis medzi prírodou a mestom

Mesto v posledných týždňoch premieňa porast medzi Východnou ulicou a Lavičkovým potokom na poloprírodný park. Toto územie je biokoridor , ktorý slúži na migráciu živočíchov.

Tento park nebude plniť rovnakú funkciu ako sme zvyknutí pri mestských parkoch. Nebude tu osadený mobiliár ani priestor na piknik. Návštevníci sa ale budú môcť prejsť krásnou a živou prírodou na území mesta.