Pamiatky Meriny

3.12.2020 Pamiatkový ústav Slovenskej republiky vyhlásil 3 historické budovy z areálu bývalého závodu Tiberghien /neskôr Merina/ v Trenčíne za Národné kultúrne pamiatky. Išlo o tepláreň tzv. Sovičku, pradiareň a turbogenerátorovňu. O 7 mesiacov neskôr, na základe odvolania investorov a majiteľov areálu proti tomuto rozhodnutiu, Ministerstvo kultúry rozhodlo zapísať medzi pamiatky iba turbogenerátorovňu s odôvodnením, že pradiareň a tepláreň pamiatkovú hodnotu stratili.