Odpad z Kubranského potoka odvezú preč

Na základe podnetu od občanov zo Sídliska Sihoť v Trenčíne sme preverovali informáciu o prebiehajúcom čistení Kubranského potoka. Ľudia sa sťažovali na zápach z nánosov, ktoré po čistení ostali na brehu.

Podľa našich informácii zo Správy povodia stredného Váhu II. Piešťany odpad bude na mieste do doby jeho vyschnutia, aby sa predišlo ďalšiemu znečisteniu mesta a následne bude odvezený preč.

Zdroj foto: Martin z Trenčína