Rekonštrukcia námestia Rozkvet

Námestie Rozkvet v mestskej časti Sihoť dostane novú podobu.

Pôjde o jednu z najväčších investičných akcii tohto roku financovanú z rozpočtu mesta.

Pribudne nové pódium na kultúrne podujatia, fontána s osvetlením a zrevitalizuje sa zeleň.

Ide o investičnú akciu v hodnote približne 360 tisíc eur, ktorú je mesto pripravené financovať zo svojho rozpočtu, ale keďže bola aktuálne vyhlásená výzva kde by mesto mohlo získať aj nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu tohto námestia, tak sa do nej radnica zapojí.