Tridsať rokov televízie v Novákoch

Mesto Nováky, ako prvé na Slovensku, si pripomenulo 30.výročie vzniku lokálneho televízneho vysielania. Rozhovor s primátorom mesta Ing. Dušanom Šimkom, ktorý bol ako vtedajší primátor pri prvom vysielaní.

Leave a Reply