Obnova dopravného značenia

Mesto Trenčín začalo s obnovou vodorovného dopravného značenia a značenia parkovacích miest. Pred samotným značením komunikácií sa budú parkoviská čistiť. Mesto žiada obyvateľov aby sledovali dočasné dopravné značenie, ktoré informuje o čistení parkovísk s presne uvedenými dátumami.
V regulovanom platenom pásme budú parkovacie miesto po novom vyznačené bielou farbou, ktorá je viditeľnejšia.