Modernizácia Zimného štadióna Pavla Demitru

Mesto Trenčín sa bude uchádzať o príspevok na modernizáciu Zimného štadióna Pavla Demitru.  Zámer mesta uchádzať sa o finančný príspevok z Fondu na podporu športu predložil poslancom mestského zastupiteľstva primátor Richard Rybníček.  Poslanci zastupiteľstva to odsúhlasili. V pláne je zrekonštruovať kompletne celú strešnú krytinu, pripraviť štadión na fotovoltaiku a takisto sa zrekonštruuje aj vzduchotechnika spolu s elektrorozvodmi.