Obchodná akadémia v Trenčíne ponúkne bilingválne štúdium - Aktuálne správy z Trenčianskeho kraja
Trenčín
Weather Data Source: Wetter Heute Trenčín
Bánovce nad Bebravou
Weather for the Following Location: Banovce nad Bebravou map, Slovakia
Ilava
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Myjava
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Partizánske
Weather for the Following Location: Partizanske map, Slovakia
Prievidza
Weather Data Source: Wetter Heute Prievidza
Nové Mesto nad Váhom
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Považská Bystrica
Púchov
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia

Študenti sa budú môcť pre lepšiu uplatniteľnosť vzdelávať v angličtine.

Obchodná akadémia v Trenčíne ponúkne bilingválne štúdium

Rozhodla o tom Krajská rada pre odborné vzdelávanie a prípravu pri Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) na svojom 18. zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo posledný marcový pondelok.

Obchodná akadémia v Trenčíne (OA TN) v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK dlhodobo patrí k vyhľadávaným stredným školám nielen v kraji, ale i na Slovensku. Pre ďalšie skvalitnenie vzdelávania a  zvýšenie uplatniteľnosti absolventov OA, predložil riaditeľ školy návrh na zavedenie bilingválneho štúdia v anglickom jazyku. Členovia Krajskej rady pre odborné vzdelávanie (ďalej len Krajská rada) tento návrh podporili. „Od 1. septembra 2019 bude Obchodná akadémia v Trenčíne ponúkať študentom možnosť bilingválneho štúdia v angličtine. Bude tak druhou strednou školou v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorá ponúkne tento študijný odbor,“ vysvetlila vedúca Odboru školstva a kultúry na Úrade TSK Daniela Hilčíková s tým, že možnosť študovať anglický jazyk bilingválne dlhšie ponúka Stredná odborná škola v Handlovej.

Komentáre

Tipy a podnety