Na Obchodnej akademii po anglicky - Aktuálne správy z Trenčianskeho kraja
Trenčín
Weather Data Source: Wetter Heute Trenčín
Bánovce nad Bebravou
Weather for the Following Location: Banovce nad Bebravou map, Slovakia
Ilava
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Myjava
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Partizánske
Weather for the Following Location: Partizanske map, Slovakia
Prievidza
Weather Data Source: Wetter Heute Prievidza
Nové Mesto nad Váhom
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Považská Bystrica
Púchov
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia

Študentom pribudne na výber daľší jazyk

Na Obchodnej akademii po anglicky

TRENČÍN – Rozhodla o tom Krajská rada pre odborné vzdelávanie a prípravu pri Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) na svojom 18. zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo posledný marcový pondelok.

Obchodná akadémia v Trenčíne (OA TN) v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK dlhodobo patrí k vyhľadávaným stredným školám nielen v kraji, ale i na Slovensku. Pre ďalšie skvalitnenie vzdelávania a  zvýšenie uplatniteľnosti absolventov OA, predložil riaditeľ školy návrh na zavedenie bilingválneho štúdia v anglickom jazyku. Členovia Krajskej rady pre odborné vzdelávanie (ďalej len Krajská rada) tento návrh podporili. „Od 1. septembra 2019 bude Obchodná akadémia v Trenčíne ponúkať študentom možnosť bilingválneho štúdia v angličtine. Bude tak druhou strednou školou v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorá ponúkne tento študijný odbor,“ vysvetlila vedúca Odboru školstva a kultúry na Úrade TSK Daniela Hilčíková s tým, že možnosť študovať anglický jazyk bilingválne dlhšie ponúka Stredná odborná škola v Handlovej.


Krajská rada spoločne so svojim predsedom a zároveň trenčianskym županom Jaroslavom Baškom sa ďalej zaoberala návrhom Strednej odbornej školy, I. Krasku v Púchove (SOŠ Púchov), ktorá na základe zvýšených požiadaviek trhu práce žiadala zaradiť do siete škôl a školských zariadení SR študijné odbory mechanik počítačových sieti a grafik digitálnych médií. Krajská rada návrhu školy vyhovela. Škola totiž spolupracuje s najvýznamnejšími firmami v regióne, akými sú napríklad firma Continental Matador Rubber v Púchove, EMT Púchov či GIMAX Púchov. Na trhu chýbajú IT špecialisti a ich potreba sa bude len zvyšovať, preto práve tieto firmy vyslovili záujem o absolventov spomínaných odborov.

Do siete škôl a školských zariadení SR zaradila Krajská rada na svojom zasadnutí aj študijné odbory operátor obalových materiálova polygraf – grafik. V súčasnosti uvedené odbory neponúka žiadna stredná škola v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. To sa od prvého septembra 2019 zmení, keďže tieto odbory Krajská rada na návrh Strednej odbornej škole strojníckej v Bánovciach nad Bebravou schválila. S návrhom na experimentálne overovanie študijného odboru procesný špecialista pre chemický a farmaceutický priemysel prišla Spojená škola Nováky v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Krajská rada dala zelenú aj tomuto návrhu. Absolventi tohto odboru budú pripravení vykonávať prácu stredných technických pracovníkov so zameraním na riadenie výroby v chemickom priemysle.

Na území Trenčianskej župy zriadia Cirkevnú strednú odbornú školu sv. Terézie z Lisieux

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra sa rozhodla na základe zložitej sociálnej situácie v okrese Bánovce nad Bebravou zriadiť cirkevnú strednú odbornú školu. Tá by mala ponúknuť širšie možnosti štúdia pre žiakov Bánovského okresu. Krajská rada návrh na zaradenie školy do siete škôl a školských zariadení SR schválila, čim dala súhlas na vznik Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Terézie z Lisieux v Bánovciach nad Bebravou. Na škole sa budú vyučovať študijné odbory operátor odevnej výroby, sociálno-výchovný pracovník, vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť i učebný odbor biochemik – mliekarská výroba.

Nová cirkevná stredná škola bude zriadená od školského roku 2019/2020 a sídliť bude v priestoroch bývalej SOŠ Bánovce nad Bebravou na Farskej ulici. Novozriadená škola má potenciál udržať študentov v okrese, pričom ma záujem zapojiť sa aj do systému duálneho vzdelávania, čím chce zvýšiť uplatniteľnosť absolventov školy na trhu práce. Predpokladá sa, že do prvého ročníka by malo nastúpiť 80 až 90 žiakov.

 

Zdroj: TS TSK

Komentáre

Tipy a podnety