Kapacita materských škôl sa zvýši vyššia o 300 miest – Aktuálne správy z Trenčianskeho kraja
Aktuálne počasie
Trenčín
Weather Data Source: Wetter Heute Trenčín
Bánovce nad Bebravou
Weather for the Following Location: Banovce nad Bebravou map, Slovakia
Ilava
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Myjava
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Partizánske
Weather for the Following Location: Partizanske map, Slovakia
Prievidza
Weather Data Source: Wetter Heute Prievidza
Nové Mesto nad Váhom
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Považská Bystrica
Púchov
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Aktuálne počasie
Weather Data Source: weerbericht morgen Trenčín
Weather for the Following Location: Banovce nad Bebravou map, Slovakia
Weather for the Following Location: Dubnica nad Vahom map, Slovakia
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Weather for the Following Location: Partizanske map, Slovakia
Weather for the Following Location: Prievidza map, Slovakia
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Weather for the Following Location: Povazska Bystrica map, Slovakia
Weather for the Following Location: Trencin Region map, Slovakia
Sledujte oficiálne výsledky volieb 2022

Archivovaný článok

Kapacita materských škôl sa zvýši vyššia o 300 miest

Trenčiansky kraj čaká v období rokov 2018-2019 investícia vo výške 3,5 mil. eur smerujúca do zvýšenia kapacít materských škôl z prostriedkov Európskej únie. Na základe podpísaných zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bude zrealizovaných 7 projektov.

Medzi materské školy, ktoré bude môcť vďaka eurofondom navštevovať viac detí, patrí napríklad Materská škola Železničná v Považskej Bystrici. Tá v súčasnosti disponuje priestormi s kapacitou pre 183 detí. Vďaka nenávratnému finančnému príspevku sa existujúce priestory škôlky zrekonštruujú a zároveň sa bude môcť zrealizovať prístavba, ktorá rozšíri kapacitu materskej školy o 40 nových miest. Tá zabezpečí aj zníženie energetickej náročnosti budovy, úpravu vonkajšieho areálu, ihriska a obstaranie potrebného vybavenia tried. „Vzhľadom na to, že naša materská škola stojí v priamom centre mesta, bola nadstavba prízemného pavilónu veľmi potrebná. Túto skutočnosť sme uvítali nielen my, zamestnanci, ale hlavne mladí rodičia, ktorí majú záujem umiestniť svoje dieťa do našej materskej školy,“ uviedla riaditeľka Materskej školy Železničná v Považskej Bystrici Jaroslava  Kračková.

Kapacita materských škôl sa zvýši vyššia o 300 miest

Prístavba existujúcej materskej školy sa uskutoční aj v ilavskej mestskej časti Klobušice. Podľa plánu by sa malo podariť vytvoriť 48 nových miest, čím sa zdvojnásobní existujúca kapacita škôlky. Súčasťou projektu bude aj revitalizácia detského ihriska s doplnením nových herných prvkov.

V Púchove vybudujú celkom novú MŠ, v Dubnici pristavia novú budovu

Úplne novú materskú školu vybuduje v meste Púchov Žilinská diecéza Rímskokatolickej cirkvi. Oprávnené výdavky na projekt dosiahnu takmer 300 tis. eur, pričom zahŕňajú výstavbu nového dvojpodlažného objektu materskej školy a zabezpečenie potrebného vybavenia. Projekt sľubuje zvýšiť kapacitu škôlky až o 44 miest.

Kapacita materských škôl sa zvýši vyššia o 300 miest

V centre mesta Dubnica nad Váhom sa v areáli MŠ Centrum I. na základe schválenej žiadosti o nenávratný finančný príspevok sa postaví nová budova, ktorá navýši kapacitu škôlky o 70 miest. Predmetom projektu bude i obstaranie vybavenia, ale aj učebné pomôcky pre zavádzanie inkluzívneho vzdelávania.

Spoja sily

Materskú školu na Bradáčovej ulici v Myjave budú môcť po novom navštevovať aj predškoláci z okolitých obcí, ako sú Rudník, Stará Myjava a Polianka. Na základe predloženého projektu kapacita škôlky vzrastie o 50 miest s nákladmi 930 tis. eur.

O 20 nových miest by mala vzrásť aj kapacita MŠ Dimitrovova v Handlovej. V rámci projektu sa totiž vybudujú dve nové triedy, detské ihrisko a zároveň sa zvýši energetická efektívnosť budovy.

V obci Horná Súča sa v súčasnosti nachádzajú tri škôlky s kapacitou dovedna 79 miest. Schválené oprávnené výdavky v sume takmer 500 tis. eur budú využité na vybudovanie novostavby materskej školy v areáli ZŠ M. Rešetku pre 40 detí.

Na implementácii programu sa podieľa Trenčiansky samosprávny kraj ktorý plní pre obdobie 2014-2020 funkciu sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program, pričom funkciu riadiaceho orgánu plní Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Zdroj: TS TSK

Komentáre

Tipy a podnety