Trenčianska župa tento rok opraví takmer 50 km ciest – Aktuálne správy z Trenčianskeho kraja
Aktuálne počasie
Trenčín
Weather Data Source: Wetter Heute Trenčín
Bánovce nad Bebravou
Weather for the Following Location: Banovce nad Bebravou map, Slovakia
Ilava
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Myjava
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Partizánske
Weather for the Following Location: Partizanske map, Slovakia
Prievidza
Weather Data Source: Wetter Heute Prievidza
Nové Mesto nad Váhom
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Považská Bystrica
Púchov
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Aktuálne počasie
Weather Data Source: weerbericht morgen Trenčín
Weather for the Following Location: Banovce nad Bebravou map, Slovakia
Weather for the Following Location: Dubnica nad Vahom map, Slovakia
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Weather for the Following Location: Partizanske map, Slovakia
Weather for the Following Location: Prievidza map, Slovakia
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Weather for the Following Location: Povazska Bystrica map, Slovakia
Weather for the Following Location: Trencin Region map, Slovakia
Vysielame naživo
Sledujte oficiálne výsledky volieb 2022

Archivovaný článok

Trenčianska župa tento rok opraví takmer 50 km ciest

Trenčiansky samosprávny kraj v rámci snáh zvyšovania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky plánuje investovať v roku 2017 spolu 5 miliónov EUR do opráv úsekov ciest II. a III. triedy.

Župa pre tento rok vyhradila z krajského rozpočtu 4 milióny EUR, ktoré plánuje použiť na veľkoplošné opravy takmer 38 kilometrov úsekov ciest II. a III. triedy. Najviac opráv ciest je naplánovaných v okresoch Nové Mesto nad Váhom, Prievidza, Púchov a Považská Bystrica. Najrozsiahlejšie opravy v okrese Nové Mesto nad Váhom sa očakávajú na úsekoch Nové Mesto nad Váhom – Čachtice – Častkovce ale aj medzi Lúkou a Modrovkou. V okrese Prievidza pôjde najmä o časti medzi Prievidzou a Cígľom, dedinkami Valaská Belá a Zliechov, ale aj križovatkou Gápel a obcou Gápel. V okrese Púchov by sa vodiči mali pripraviť na náročnú opravu celkovo 4,5 km dlhých úsekov Lúky – Lazy pod  Makytou – Čertov. Opráv sa dočká napríklad aj cesta z Dolnej do Hornej Marikovej v okrese Považská Bystrica.

Trenčianska župa tento rok opraví takmer 50 km ciest

Začiatok realizácie schválených opráv sa očakáva po ukončení verejného obstarávania pod záštitou Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) s predpokladaným termínom v letných mesiacoch. Jednotlivé úseky opráv ciest boli vybrané na základe nevyhovujúceho stavebno-technického stavu cesty a požiadaviek priamo od zástupcov miest a obcí,“ uviedol Trenčiansky župan Jaroslav Baška. Podrobný plán opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2017 s údajmi o mieste, dĺžke konkrétnych úsekoch či cene opráv sú zverejnené na web sídle TSK.

Na menej rozsiahle opravy ciest v tomto roku budú však použité i ďalšie prostriedky z krajského rozpočtu v hodnote približne 1 milióna EUR. „V rámci finančných prostriedkov vyčlenených na bežnú údržbu pre SC TSK  budú v roku 2017 zaradené do opráv úseky, ktoré sú v havarijnom stave. Uvedené opravy budú realizované dodávateľsky formou súvislých opráv a mikrokobercov vo finančnom objeme do jedného milióna EUR s DPH. Z toho na deväť úsekov 4 kilometrov súvislých opráv bude vyčlenených zhruba 440 tisíc EUR, na spolu jedenásť úsekov 5 kilometrov mikrokobercov 448 tisíc EUR a zostatok približne 100 tisíc EUR bude použitý na plošné výspravky“, uviedol riaditeľ Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja Radovan Karkuš.

Samosprávne kraje sú zo zákona vlastníkom ciest II. a III. triedy vrátane ich prejazdných úsekov cez obce. Podľa údajov Cestnej databanky Slovenskej správy ciest (SSC) z roku 2016 má Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) vo svojom vlastníctve spolu 1481,225 km ciest a 635 mostov. Z celkovej dĺžky sa jedná o 347,168 km ciest II. triedy a 1 134,057 km ciest III. triedy. O spravovanie týchto ciest a mostov sa stará Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja. SC TSK zodpovedá aj za výkon bežnej a zimnej údržby na vybraných úsekoch štátnych ciest I. triedy v Trenčianskom kraji. S takmer 290 kilometrami ciest I. triedy sa tak celkovo stará o zjazdnosť a bezpečnosť 1771 kilometrov ciest na území kraja.

Zdroj: TS TSK

Komentáre

Tipy a podnety