Spoločné stanovisko Mesta Trenčín a Okresného riaditeľstva PZ SR k regulovanému parkovaniu – Aktuálne správy z Trenčianskeho kraja
Aktuálne počasie
Trenčín
Weather Data Source: Wetter Heute Trenčín
Bánovce nad Bebravou
Weather for the Following Location: Banovce nad Bebravou map, Slovakia
Ilava
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Myjava
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Partizánske
Weather for the Following Location: Partizanske map, Slovakia
Prievidza
Weather Data Source: Wetter Heute Prievidza
Nové Mesto nad Váhom
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Považská Bystrica
Púchov
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Aktuálne počasie
Weather Data Source: weerbericht morgen Trenčín
Weather for the Following Location: Banovce nad Bebravou map, Slovakia
Weather for the Following Location: Dubnica nad Vahom map, Slovakia
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Weather for the Following Location: Partizanske map, Slovakia
Weather for the Following Location: Prievidza map, Slovakia
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Weather for the Following Location: Povazska Bystrica map, Slovakia
Weather for the Following Location: Trencin Region map, Slovakia
Sledujte oficiálne výsledky volieb 2022

Archivovaný článok

Spoločné stanovisko Mesta Trenčín a Okresného riaditeľstva PZ SR k regulovanému parkovaniu

V utorok 21. marca 2017 vydali Mesto Trenčín a Okresné riaditeľstvo Policajného zboru SR (OR PZ SR) v Trenčíne spoločné stanovisko v súvislosti so zavedením regulovaného parkovania.

Mesto Trenčín a OR PZ SR v Trenčíne konštatujú, že VZN 10/2016 o dočasnom parkovaní je od 15. marca 2017 platné a účinné. Pri previerke dopravného značenia bolo zistené, že na niektorých komunikáciách nebolo úplne v súlade s odsúhlasenou projektovou dokumentáciou.  Dôvodom boli niekde rozdielne dispozície komunikácií ako aj komplikovanejší prejazd hasičskej techniky pri testovacích jazdách, ktoré si vyžiadalo Mesto aj Okresný dopravný inšpektorát (ODI) Trenčín.

Mesto Trenčín zistené nedostatky rieši. Regulácia zatiaľ neplatí na komunikáciách, kde prebiehajú alebo budú prebiehať stavebné úpravy. V týchto miestach značky zostávajú dočasne prelepené oranžovými páskami.

Spoločné stanovisko Mesta Trenčín a Okresného riaditeľstva PZ SR k regulovanému parkovaniu

Konštatujeme, že spolupráca Mesta a ODI v Trenčíne pokračuje. Mesto bude i naďalej riešiť všetky podnety a pripomienky, ktoré mu oznámi ODI. Ich súčinnosť bude pokračovať aj pri príprave regulovaného parkovania v ďalších častiach mesta, vrátane Sihote III, IV, Juhu a ulice Kvetnej na Zámostí.

Tak zložitý systém zmien v doprave by nebolo logisticky ani procesne možné realizovať bez účinnej spolupráce s ODI. Mesto aj ODI dbali pri príprave i počas realizácie na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, čo bolo pre obe strany absolútnou prioritou.

Vodorovným dopravným značením sa vyznačilo takmer 20 km modrých čiar, osadených bolo viac než 1 000 nových dopravných značiek. Odstránených bolo množstvo pôvodných zákazových značiek státia a zastavenia. Pre vytvorenie nových parkovacích miest s využitím uličného priestoru bolo 15 miestnych komunikácií úplne alebo sčasti zjednosmernených. K predchádzajúcim 2 200 vyznačeným parkovacím miestam pribudlo ďalších 2 000 nových státí. Vzájomnou spoluprácou boli vytipované a následne upravené tri nebezpečné priechody pre chodcov, ktoré boli zabezpečené deliacimi ostrovčekmi. Dva z nich boli osvetlené. Pre cyklistov boli, v súlade s Generelom cyklistickej dopravy,  navrhnuté jednosmerné jazdné pruhy v centre mesta. S cieľom upokojenia dopravy a zlepšenia bezpečnosti v obytnej lokalite v Dolnom meste bola zavedená Zóna 30, v ktorej je obmedzená rýchlosť na 30 km/h, pričom platí pravidlo pravej ruky a cyklisti môžu jazdiť v protismere.

Prognózy vývoja automobilizmu upozorňujú na nárast počtu áut a v súvislosti s problémami parkovania nastoľujú potrebu jeho regulácie. Zámer uviesť do praxe regulované parkovanie v Trenčíne vyplýva z dlhodobej koncepcie mesta, ktorá rieši dynamickú aj statickú dopravu. Reguláciu statickej dopravy výhľadovo do roku 2 040 odporúča aj strategický dokument mesta Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja.

Zdroj: www.trencin.sk

Komentáre

Tipy a podnety