Aké vlastnosti by mal mať ideálny kandidát? – Aktuálne správy z Trenčianskeho kraja
Aktuálne počasie
Trenčín
Weather Data Source: Wetter Heute Trenčín
Bánovce nad Bebravou
Weather for the Following Location: Banovce nad Bebravou map, Slovakia
Ilava
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Myjava
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Partizánske
Weather for the Following Location: Partizanske map, Slovakia
Prievidza
Weather Data Source: Wetter Heute Prievidza
Nové Mesto nad Váhom
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Považská Bystrica
Púchov
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Aktuálne počasie
Weather Data Source: weerbericht morgen Trenčín
Weather for the Following Location: Banovce nad Bebravou map, Slovakia
Weather for the Following Location: Dubnica nad Vahom map, Slovakia
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Weather for the Following Location: Partizanske map, Slovakia
Weather for the Following Location: Prievidza map, Slovakia
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Weather for the Following Location: Povazska Bystrica map, Slovakia
Weather for the Following Location: Trencin Region map, Slovakia
Vysielame naživo
Sledujte oficiálne výsledky volieb 2022

Archivovaný článok

Aké vlastnosti by mal mať ideálny kandidát?

21. októbra od 18:00 h sa v priestoroch Klubu Lúč konal 2. zo série piatich večerných rozhovorov Choices s podtitulom Bez krčmových rečí. Formát večerných rozhovorov so zaujímavými ľudmi priniesla do Trenčína nezisková organizácia Voices. Keďže ide neziskové podujatie, vstup na akciu bol voľný. Rozhovorom sprevá

dzal Ivan Je

žík z Voices. Spoločnosť mu robili Mária Ž

uffov

á z Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť

a koordin

átor ocenenia Biela vrana z Aliancie Fair-play

Fero Paul

iny.

Obaja mladí ľudia, sú dôkazom toho, že počas štúdia netreba zaháľať, ale chodiť s očami otvorenými a hľadať prílež

itost

í, kde sa začať realizovať a robiť to, čo ich baví. Vď

aka st

áži získali obaja prácu, kde funguju úspešne už niekoľko rokov. Od ich začiatkov sa rozhovor posunul k aktuálnym projektom, ktoré majú na starosti. Mária predstavila projekt Odkaz pre starostu, ide o internetový portál, kde môžu občania zanechávať svoje podnety k riešeniu problémov a sledovať stav ich riešenia. Viac na www.odkazprestarostu.sk Projekt môžu už vyše troch rokov využívať aj občania Trenčína. Miera úspešnosti riešenia podnetov je tu na hranici 60 %. Existujú mestá, obce, kde sa hranica úspešnosti pohybuje medzi 80-90 %. Všetko závisí nielen od aktivity občanov, ale v podstatnej miere od ochoty zo strany samosprávy, obce a ich reálnej snahy dané problémy riešiť

. Nie v

ždy je táto komunikácia medzi inštitútom, ako sprostredkovateľom, a vedením mesta, obce jednoduchá. K uľahčeniu komunikácie medzi SGI a samosprá

vou, prispievaj

ú aj dobrovoľníci.

Aké vlastnosti by mal mať ideálny kandidát?

O tom ako “pozerajú politikom na prsty” v Alianci Fair-play prezradil Fero Paulíny. Vďaka portálu www.politikaopen.sk dávajú politikom možnosť dokazovať svoju čestnosť, otvorenosť a to cestou zverejňovania svojho majetku, zdroj jeho pôvodu a ďaľších dobrovoľný

ch inform

ácií. Záujem zo strany verejnosti, médií bol spočiatku nie príliš veľký, ale už si našiel svojich priaznivcov. Medzi politikmi sa až taký obľúbený nie je. Krivka ich aktivity zázračne stúpa v predvolebnom čase. Čestnosť je vlastnosť, ktorá by mala byť vlastná, nie len politikom, ale aj nám, bežným občanom. Ako Fero povedal, nie je sprá

vne, ke

ď

mi sami, nach

ádzame cestičky, ako obchádzať pravidlá, napr. jazda načierno prostriedkami verejnej dopravy a potom žiadať od politikov, aby oni robili všetko správne. Treba začať od seba.

Ďalším zaujímavým projektom, ktorému sa venujú

v SGI a vie n

ám občanom byť v súčasnej dobe nápomocný, ako nástroj kontroly naplnenia predvolebných sľubov je portál spravnikandidati.sk. V spolupráci s ďalšími neziskovými organizáciami pripravili 9 opatrení, ku ktorým sa môžu kandidáti zaviazať. Po roku sa ich záväzky budú vyhodnocovať a sledovať mieru úspešnosti.

Ak aj vy patríte k ľudom mysliacim si, že na Slovensku sa veci nemenia k lepšiemu. Ste na omyle. Veci sa pomaly menia a svojou časťou môž

ete prispie

ť aj vy. Stačí sa trochu angažovať, zapájať. Napríklad zúčastňovať sa zasadnutí poslancov samosprávy, obce. Už len prítomnosť verejnosti, môže podstatne zmeniť správanie, spôsob ich jednania. Prejdete teda od typických “krčmových rečí” k činom, reálnemu záujmu o dianie okolo vás. Už niekoľko rokov v Aliancii Fairplay sledujú občiansku angaž

ovanos

ť

a oce

ňujú odvahu občanov konať, nie v často krát jednoduchých situáciách. Biela vrana, symbol odvahy, sa bude tento rok odovzdávať 17. novembra.

Keďže sa blížia komunálne voľby, rozhovor sa neobišiel bez otázky “Aké vlastnosti by mal mať ideálny kandidát? Podľa čoho sa rozhodovať?” Dôležitá je určite slušnosť daného kandidáta, výsledky doterajšej práce, či naplnil sľuby, ak už v minulosti pôsobil na tejto pozícií. Voliť ísť treba, nie je to hanba a následne máme potom nárok sa sťažovať, byť nespokojní a viesť “krčmové reči”.

Celý rozhovor sa niesol v neformálnej, komornej atmosfére, kde dostali priestor na otázky aj ľudia z publika. Od otázok typu, ako motivovať mladých ľudí ísť voliť, až po využívanie prostriedkov z eurofondov. Po ukončení, rozhovory pokračovali už v menších skupinkách. Bolo to veľmi príjemné.

Ďalšie podujatie sa uskutoční v priestoroch Klubu Lúč 4.novembra a témou rozhovoru bude biznis. Pozvanie prijali Martina Slováková

a Jozef Verbovsk

ý. Začiatok o 18:00. Vstup je voľný.

Komentáre

Tipy a podnety