„Trenčín – mesto na rieke“ - verejná prezentácia ocenených prác. - Aktuálne správy z Trenčianskeho kraja
Trenčín
Weather Data Source: Wetter Heute Trenčín
Bánovce nad Bebravou
Weather for the Following Location: Banovce nad Bebravou map, Slovakia
Ilava
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Myjava
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Partizánske
Weather for the Following Location: Partizanske map, Slovakia
Prievidza
Weather Data Source: Wetter Heute Prievidza
Nové Mesto nad Váhom
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Považská Bystrica
Púchov
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia

Archivovaný článok

„Trenčín – mesto na rieke“ – verejná prezentácia ocenených prác.

Mesto Trenčín má za sebou vyhodnotenie medzinárodnej ideovej urbanistickej súťaže Trenčín – mesto na rieke, do ktorej sa zapojilo 59 súťažných tímov z celého sveta. Cieľom súťaže bolo získať námety na riešenie nábrežia a jeho prepojenia s centrom mesta, ktoré by sa stali podkladom pre vypracovanie územného plánu centrálnej mestskej zóny. Súťaži predchádzal vyše trojročný proces

Peter Peťovský

11. 9. 2014

19:46

participácie odbornej i laickej verejnosti TRENČÍN si TY. Výsledky celého projektu ako aj samotnej súťaže, ktorá je jeho pokračovaním, predstaví Mesto Trenčín verejnosti formou niekoľkých podujatí, na ktoré Vás touto cestou srdečne pozývame.

30.9.2014 / Trenčianska synagóga
Sprístupnenie výstavy Trenčín – mesto na rieke
Výstava všetkých 59 hodnotených prác bude otvorená denne od 14:00 do 18:00 a potrvá do konca novembra 2014.

1.10.2014 od 17:00 / kino Metro

Verejná prezentácia ocenených súťažných prác
Organizátor : Mesto Trenčín
Moderátor podujatia : Miroslav Švec

Autori prác, ktoré získali prvé tri ceny a dve špeciálne ocenenia odprezentujú osobne svoje návrhy za prítomnosti členov poroty a trenčianskej verejnosti. Podujatie bude prebiehať formou piatich blokov, s jednou prestávkou. V každom bloku bude zaradená jedna prezentácia, po ktorej bude nasledovať panelová diskusia s prítomnými porotcami a záver bloku bude venovaný diskusii o prezentovanom návrhu s publikom. Rezerváciu miesta na meno je potrebné uskutočniť mailom do 15.9.2014 na adrese:

trencinsity@trencin.sk

 

Po tomto termíne bude vstup do publika taktiež možný, avšak iba do zaplnenia kapacity sály. Vstup je bezplatný. Po prezentácii (cca 20:00) bude program pokračovať neformálnou časťou s drobným občerstvením, ktoré bude k dispozícii okrem účinkujúcich aj všetkým zaregistrovaným účastníkom.

2.10.2014 od 10:00 – 16:00 / kino Metro

TRENČÍN si TY – rozvoj mesta inšpirovaný občanmi

Konferencia na tému participatívneho plánovania ako nástroja na udržateľný rozvoj miest

Organizátor : Centrum excelencie SPECTRA pri STU Bratislava

Moderátor konferencie : Miroslav Švec

Účasť na konferencii potvrdili aj veľvyslanec Švajčiarskej konfederácie p. Alexander Wittwer, vedúci Kancelárie Programu Švajčiarsko-slovenskej spolupráce, Švajčiarskeho veľvyslanectvoa Martin Scherer, zástupca Kancelárie Programu Švajčiarsko-slovenskej spolupráce, Švajčiarskeho veľvyslanectva Lajos Szabó a zástupkyňa Úradu vlády SR Barbara Žilkayová. Účastníci konferencie budú diskutovať na tému participatívneho plánovania ako nástroja na udržateľný rozvoj miest a z neho vyplývajúce procesy na úrovni samosprávy. Predstavia tiež príklady dobrej praxe zo zahraničia v porovnaní s postupom, ktorý pri hľadaní riešenia nábrežia zvolil Trenčín. Konferencia bude organizovaná v dvoch cca dvojhodinových blokoch s následnou diskusiou.

Účasť na konferencii bude prednostne pre zaregistrovaných záujemcov z radov zástupcov samospráv, ich odborných kapacít a odborných médií, ktorí potvrdia svoju účasť do 15.9.2014. V prípade voľnej kapacity v hľadisku bude možná aj účasť záujemcov z radov širokej verejnosti, avšak iba do zaplnenia kapacity sály.

Komentáre

Tipy a podnety