Poslanci TSK schválili opravu ciest. – Aktuálne správy z Trenčianskeho kraja
Aktuálne počasie
Trenčín
Weather Data Source: Wetter Heute Trenčín
Bánovce nad Bebravou
Weather for the Following Location: Banovce nad Bebravou map, Slovakia
Ilava
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Myjava
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Partizánske
Weather for the Following Location: Partizanske map, Slovakia
Prievidza
Weather Data Source: Wetter Heute Prievidza
Nové Mesto nad Váhom
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Považská Bystrica
Púchov
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Aktuálne počasie
Weather Data Source: weerbericht morgen Trenčín
Weather for the Following Location: Banovce nad Bebravou map, Slovakia
Weather for the Following Location: Dubnica nad Vahom map, Slovakia
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Weather for the Following Location: Partizanske map, Slovakia
Weather for the Following Location: Prievidza map, Slovakia
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Weather for the Following Location: Povazska Bystrica map, Slovakia
Weather for the Following Location: Trencin Region map, Slovakia
Vysielame naživo
Sledujte oficiálne výsledky volieb 2022

Archivovaný článok

Poslanci TSK schválili opravu ciest.

V pondelok 25. augusta 2014 sa zišli poslanci na riadnom VII. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Hlavnými bodmi rokovania boli majetkové záležitosti, všeobecné záväzné nariadenie (VZN) o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov žiakov v školskej jedálni, plán opráv ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom a interpelácie poslancov. 

Ako prvé poslanci schválili kúpu nehnuteľného majetku od mesta Trenčín. Ide o stavbu – šatne, ktoré sa nachádzajú v areály športového gymnázia, ktoré je v zriadovateľskej pôsobnosti TSK. 

Už 17 krát v minulosti bolo opakované ponukové konanie na odpredaj SOŠ v Bánovciach nad Bebravou. Napokon poslanci schválili spôsob predaja a súťažné podmienky.

KLIKNI NA VIDEO

Ilustracna

Ďalším bodom rokovania bol návrh na schválenie prebytočnosti a spôsobu prevodu nehnuteľného majetku v správe SOŠ obchodu a služieb Prievidza formou verejnej súťaže.      

Z dôvodu prevádzky priestorov ktoré nie sú rentabilné sa vyjadril predseda Jaroslav Baška: „Touto cestou vyzývam podnikateľov, aby sa prihlásili do verejných súťaži“.

V ďalšom bode poslanci schválili VZN č. 9/2014, o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov žiakov v školskej jedálni. Niektoré školské jedálne v pôsobnosti TSK poskytujú stravovanie pre deti základných škôl vo vekovej kategórii 6 – 11 rokov. VZN rešpektuje vekové kategórie stravníkov v súlade s finančnými pásmami Ministerstva školstva. K tejto téme predseda Jaroslav Baška povedal: „ Umožnili sme privyrobiť si jednotlivým stravovacím zariadeniam“.

Plán opráv ciest II. a III. triedy na rok 2014 predložil JUDr. Jaroslav Pleva – vedúci odboru dopravy. Na otázku čo bolo kritériom na výber opráv ciest povedal: „ Finančné prostriedky, stav komunikácie a obhliadka daných úsekov“.

Na opravy spomínaných ciest tohto roku neboli v rozpočte kraja vyčlenené žiadne finančné prostriedky. Vedeniu a zástupcom TSK sa podarilo rokovaniami a úspornými opatreniami vyčleniť na opravu 1 milión 338 tisíc 430 Eur čím sa opraví 16,1 km ciest v trinástich úsekoch. Koľko peňazí sa dostane do budúceho rozpočtu predseda Baška povedal: „Snahou bude dostať do rozpočtu raz toľko prostriedkov, ako sme teraz vyčlenili“.

Bodom „Interpelácie“, poslanci rokovanie ukončili.

Komentáre

Tipy a podnety