Opäť sa zasadnutie Mestského zastupiteľstva predčasne ukončilo. – Aktuálne správy z Trenčianskeho kraja
Aktuálne počasie
Trenčín
Weather Data Source: Wetter Heute Trenčín
Bánovce nad Bebravou
Weather for the Following Location: Banovce nad Bebravou map, Slovakia
Ilava
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Myjava
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Partizánske
Weather for the Following Location: Partizanske map, Slovakia
Prievidza
Weather Data Source: Wetter Heute Prievidza
Nové Mesto nad Váhom
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Považská Bystrica
Púchov
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Aktuálne počasie
Weather Data Source: weerbericht morgen Trenčín
Weather for the Following Location: Banovce nad Bebravou map, Slovakia
Weather for the Following Location: Dubnica nad Vahom map, Slovakia
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Weather for the Following Location: Partizanske map, Slovakia
Weather for the Following Location: Prievidza map, Slovakia
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Weather for the Following Location: Povazska Bystrica map, Slovakia
Weather for the Following Location: Trencin Region map, Slovakia
Vysielame naživo
Sledujte oficiálne výsledky volieb 2022

Archivovaný článok

Opäť sa zasadnutie Mestského zastupiteľstva predčasne ukončilo.

Na 24. júna primátor mesta zvolal riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Poslanci po úvodnom schvaľovaní zmenili program schôdze tak, že do programu pridali a schválili bod, pokračovanie prerušeného mimoriadneho zasadnutia mestského Zastupiteľstva zo dňa 11. júna 2014. Následne primátor odmietol viesť toto pokračovanie mimoriadnej schôdze a poveril vedením schôdze

poslanca Kudlu. Rokovaciu sálu opustili aj poslanci, ktorí sa minulej mimoriadnej schôdze nezúčastnili.

Mimoriadna schôdza pokračovala tam kde skončila. Diskusiou. V nej poslanec Beníček vyjadril nespokojnosť s informovaním o situácii v TVK a.s. Chcel vedieť informácie, ako bude prebiehať zásobovanie vodou občanov mesta a či sa zvýši cena vody. Po schválení uznesenia bolo mimoriadne zasadnutie ukončené.

Opäť sa zasadnutie Mestského zastupiteľstva predčasne ukončilo.

Následne rokovanie riadnej schôdze pokračovalo podľa schváleného programu pod vedením primátora mesta. Rozruch v rokovacej sále nastal pri prerokovávani bodu “návrh zmluvy o výpožičke priestorov a zmluvy o spolupráci”. Primátor vysvetlil že sa jedná o výpožičku priestorov v súvislosti s kultúrnym centrom Sihoť občianske združenie a mestom Trenčín. Predseda sociálnej komisie poslanec Pastva sa vyjadril, že zmluva bola prerokovaná na mestskej rade, ktorá ju neodporúča schváliť.

Potom poslanci umožnili vystúpiť zástupcom centra seniorov pani Luptákovej ktorá povedala “ berte v úvahu mienku väčšiny, ktorou som bola poverená a dnes tu stojím a sa vám prihováram”. Potom dostala možnosť vystúpiť pani Čmelková, ktorá sa vyjadrila že “ak je tu niekto naklonený ku kultúre a slušne ladený, tak si myslím, že by mal trošku pouvažovať podporiť dobrú vec, aby kultúrne centrum na Sihoti nezaniklo”. Po skončení diskusie poslanci návrh zmluvy neschválili.

Počas ďalšieho bodu rokovania, ktorým bol “ Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Trenčín na 2. polrok 2014 “, sa v sále nenáchádzalo dostatok poslancov. Primátor rokovanie prerušil a vyhlásil 20. minútovú prestávku. Po jej ukončení sa prezentovalo 9 poslancov. Zastupiteľstvo nebolo uznášaniaschopné a tak schôdza musela byť predčasne ukončená. 

Komentáre

Tipy a podnety