Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne – Vernisáž prác študentov v Prahe – Aktuálne správy z Trenčianskeho kraja
Aktuálne počasie
Trenčín
Weather Data Source: Wetter Heute Trenčín
Bánovce nad Bebravou
Weather for the Following Location: Banovce nad Bebravou map, Slovakia
Ilava
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Myjava
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Partizánske
Weather for the Following Location: Partizanske map, Slovakia
Prievidza
Weather Data Source: Wetter Heute Prievidza
Nové Mesto nad Váhom
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Považská Bystrica
Púchov
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Aktuálne počasie
Weather Data Source: weerbericht morgen Trenčín
Weather for the Following Location: Banovce nad Bebravou map, Slovakia
Weather for the Following Location: Dubnica nad Vahom map, Slovakia
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Weather for the Following Location: Partizanske map, Slovakia
Weather for the Following Location: Prievidza map, Slovakia
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Weather for the Following Location: Povazska Bystrica map, Slovakia
Weather for the Following Location: Trencin Region map, Slovakia
Vysielame naživo
Sledujte oficiálne výsledky volieb 2022

Archivovaný článok

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne – Vernisáž prác študentov v Prahe

Vernisáž výstavy prezentujúcej výsledky systematickej práce študentov Oddelenia priemyselného dizajnu Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, ktoré sú obrazom prepojenia slovenskej technickej aj umeleckej tvorby si môžete pozrieť 21. mája 2014 o 17:00 v Slovenskom inštitúte v Prahe. Môžete sa tešiť na kolekciu originálnych modelov určených na slávnostné a neformálne 

príležitosti súčasného výtvarného umenia, scénografie, fotografie, architektúry či dizajnu.

Oddelenie priemyselného dizajnu Katedry materiálového inžinierstva Fakulty priemyselných technológií patrí medzi významné súčasti Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Študijným programom „Textilná technológia a návrhárstvo“ vytvorilo Oddelenie priemyselného dizajnu na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne priestor, kde sa rozvíja umelecká kreativita talentovaných študentov. Výsledky ich práce, ktoré začínajú od inšpirácie, cez návrh projektu až po vlastnú realizáciu, prezentujú ich umelecké aj remeselné zručnosti. O umeleckých schopnostiach a zručnostiach študentov a výsledkoch práce Oddelenia priemyselného dizajnu svedčí záujem slovenských a zahraničných dizajnérskych spoločností o absolventov študijného programu „Textilná technológia a návrhárstvo“.

Koncepcia výučby založená predovšetkým na podpore individuálneho prístupu vo vyjadrovaní každého študenta, jeho špecifických intelektuálnych, technických, výtvarných a invenčných schopností. Textilný výrobok tu nie je chápaný len ako technicko-technologický produkt, ale aj ako dizajnérsky ovplyvňovaný meniacimi sa trendmi. Cieľom výučby je, aby študenti dospeli vo svojej tvorbe k dizajnérskym výrobkom akceptovateľným pre priemysel, ktorý môže mať síce rozmanité podoby, ale musí spĺňať úžitkové vlastnosti aj z hľadiska použitých materiálov. V jednotlivých ročníkoch sú preto povinní reagovať na zadané témy z hľadiska technického a aj umeleckého. Okrem toho sú študenti vedení k hľadaniu vlastných inšpiračných zdrojov a impulzov, k nachádzaniu svojho vlastného rukopisu. Keďže výučba na oddelení je založená na materiálovom a štrukturálnom výskume s následným jeho experimentom, k zvládnutiu týchto nárokov sú potrebné na jednej strane prednášky z náuky o materiáloch, priemyselných technológií, metód hodnotenia štruktúry materiálov, technických textílií a dejín výtvarnej a odevnej kultúry. Nevyhnutnou súčasťou výučby sú aj laboratórne cvičenia a cvičenia v základných ateliéroch a figurálnej kresby. Taktiež si študenti osvojujú zručnosti v textilných technikách a krajčírskej tradície. Nevyhnutnou súčasťou výučby sú aj spoločné konzultácie, ktoré majú charakter obhajovania svojich výstupov na konci semestra prieskumom. Súčasťou štúdia sú rovnako prezentácie na domácich a aj medzinárodných úrovniach. Každý absolvent tohto oddelenia je povinný prezentovať svoje bakalárske práce so všetkými náležitosťami. Neoddeliteľnou súčasťou stratégie výučby na Oddelení priemyselného dizajnu je podpora medzinárodných odborných stáži vo významných domácich a aj zahraničných inštitúciách.

POZRI KATALÓG PRÁC KLIKNUTÍM NA TENTO LINK

Komentáre

Tipy a podnety